پایان نامه های رشته حقوق
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پروژه کارآفرینی تولیدی الکل صنعتی

دسته بندی : پروژه کارآفرینی 1

تعداد صفحات : 37 صفحه

دیبـاچ

قسمت اول: چگـونگـی تحقیـق و بررسـی در مـورد پـروژه

قسمت دوم: ارزش و اعتبار طرح در جـامعه

مـراحـل مقـدمـاتی طـرح

نام طـرح تولیـدی الکل صنعتی

مـوقعیـت طرح

نحـوه فعـالیت طرح

توضیحـات جـانبی جـدول گـانت

توضیحـات هـر یک از موارد فوق

سـرمـایـه

رقبا

جـذب مشتـری

محل تولید

نـوع کـار

سـاختمـان سـازی

مـواد اولیـه

نیـروی انسـانی

قسمـت حقوقـی

محصـول

سـرمـایه گـذاری

زمین

محوطـه سـازی - سـاختمـان سـازی

ساختمـان اداری و فـروش

طـرح خـط تـولیـد

نکتـه

استخدام کارکنـان اداری و فروش

دارایی های نـامشهود

اثـاثیه اداری

خریـد تجهیـزات و مـاشیـن آلات خـط تولیـد

توضیحات

استخدام کـارکنان کـارخـانه

وسائـط نقلیـه

تـوضیحـات

استخدام کارکنان کـارخـانه

تـأسیسـات کـارخـانه

ابزارآلات کـارخـانه

مـواد اولیـه و بستـه بنـدی

بستـه بنـدی

آبرسـانی و سـوخت مصرفی

هزینه استهلاک

برآورد حقـوق و دستمـزد قسمـت اداری

هزینه تعمیرات و نگهـداری

هزینـه نگهداری تأسیسات کـارخـانـه

هزینه بیمـه دارائیهـا

هزینـه آب و بـرق و تلفـن کـارخـانـه

هزینـه ملزومـات مصـرفی کـارخـانـه

هزینـه رفاهـی کـارکنـان کـارخـانـه

هزینـه پـاداش کارکنـان کارخـانه در قسمـت اداری و فـروش

هـزینـه هـای پیـش بینـی نشـده

مـواد غیـر مستقیـم (شیشه یا بشکه های پلاستیکی)

هـزینـه ملـزومـات اداری

هزینـه تبلیغـات فـروش

هزینـه هـای آمـوزشـی

هزینـه پـذیـرائـی

هزینـه آب، بـرق و تلفـن قسمـت اداری

هزینـه سـوخـت مصـرفـی

تنخـواه گردان

مالیات بـردرآمد

شرکت تولیـدی الکـل صنعتـی مراغـه

شرکت تولیـدی الکل صنعتـی مراغه

بهای تمام شده کالای فروش رفته (لیتری 70 %)

شرکت تولیدی الکل صنعتی مراغه

صورت حساب سود و زیان فرضی

شرکت تولیدی الکل صنعتی مراغه

ترازنامه فرضی

تراز دارائیها

شرکت تولیدی الکـل صنعتی مراغه

ترازنامه فرضی

توضیحـات 10 پی

برنامه ریزی برای تولید

طـرح ریزی

تدارکات

تولیـد

بسته بندی

قیمت گذاری

تبلیغات

نوآوری

بهره وری

سود

نسبتهـای نقـدینگی و نسبتهـای اهرمی

پرسنل

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پروژه کارآفرینی تولیدی الکل صنعتی
خرید و دانلود | 39,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
محصولات مرتبط